Dev projenin pilotu DEÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı(KÜSİP)’nın Türkiye’deki ilk uygulayıcı ortağı olduğunu bildirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 2 Haziran’da Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ‘Ulusal Biyoteknoloji Çalışma Grubu’ toplantısı gerçekleştirildi. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP)’nın tanıtıldığı toplantıda, biyoteknoloji alanında ilk pilot uygulamanın DEÜ ile yapılmasına karar verildi.

KÜSİP’te biyoteknoloji özelinde kayıt ve katılımın arttırılması amacıyla DEÜ’nün yanı sıra, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi ile Avrupa Biyoteknoloji Derneği ağı kanallarının kullanılacağı açıklandı.

DEÜ, kamu ve özel sektörün sanal bir platform üzerindeki bu en önemli buluşmalarından biri olan KÜSİP’e, ev sahipliği yapacak ve Ar-Ge çalışmaları, gelişmiş laboratuvar altyapısı ile bilim ve teknoloji tecrübesiyle katkı sunacak. Hazırlanan projelerde ortaklık imkanları, insan kaynakları ve kariyer planlama çalışmalarıyla gençlere iş olanakları sağlanacak.

TECRÜBEMİZLE DESTEK VERECEĞİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, toplumların gelişmesi ve refah seviyesinin artmasındaki önemli etkenlerden birinin bilimsel ve teknolojik gelişmeler olduğunu söyledi. Rektör Kasman, DEÜ’nün, KÜSİP’e bilimsel ve akademik düzeyde katkı sağlayacağını belirterek, “Bilimsel ve teknolojik gelişmişlik düzeyi, ülkeler arasındaki rekabette belirleyici faktördür. Kamu, üniversite ve sanayi işbirliğinde önemli bir kilometre taşı niteliğinde olan KÜSİP, Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara ve bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişiminin sağlanmasını amaçlıyor. Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olarak, KÜSİP’e destek vereceğiz. DEÜ’nün sahip olduğu tecrübe, kamu kurumlarına, girişimcilere ve sanayicilere ülkemizi bir adım ileriye taşıyacak gücü verecektir. Birçok önemli disiplinin bir araya geldiği bir ortaklıkta DEÜ olarak örnek bir çalışma yürüteceğiz” dedi.

BU BİRLİKTELİĞİ ÖNEMSİYORUZ

Rektör Kasman, DEÜ’nün üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem verdiğini ifade ederek, “KÜSİP, DEÜ ile ilk pilot uygulamayı gerçekleştirecek. Son dönemdeki çalışmalarla biyoteknoloji alanında çalışan akademisyenlerimizi, Ar-Ge merkezlerimizi ve laboratuvar alt yapımızı KÜSİP’e ileterek, farklı kurum ve kuruluşların hizmetine açmış olacağız. KÜSİP, üniversite öğretim elemanları, üniversite öğrencileri, sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile kamu-özel sektör Ar-Ge merkezlerinin bilimsel ve teknolojik alanlarda bilgi edinmesi, bilginin paylaşımı ve işbirliği gibi konularda ulusal ve uluslararası bir hareket olacaktır. Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişmesi ve bu mekanizmanın dinamik bir yapıda olması, başarılı çalışmalara sıçrama noktası niteliğindedir” diye konuştu.

KÜSİP’TE NELER OLACAK?

KÜSİP’e biyoteknoloji alanında araştırmacılar, fon sağlayıcılar, ulusal ve uluslararası kurumlar girebilecek. Portalda akademisyenler, biyoteknoloji alanındaki yeni gelişmeleri, Ar-Ge merkezlerini, istatistikleri ve laboratuvar alt yapılarını görebilecekler. Yayın arama noktasında da KÜSİP geniş bir veri tabanı sunacak. Proje geliştirmek isteyen akademisyenlere fon sihirbazı ile fon sağlanacak. Ayrıca kullanıcıların portala erişebilmesi için mobil uygulamalar hazırlandı. KÜSİP’e, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Araştırma, Geliştirme ve Girişimcilik Daire Başkanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman ve SU İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, YÖK ve KOSGEB gibi kurumlar destekliyor.