İzmirli hemşirenin başarısı

Anaokulunda görev yapan hemşire Aşkın Çevirgen’in okul sağlığı hemşireliği alanındaki araştırma sonuçları, Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’nde sözel bildiri olarak sergilenmeye hak kazandı. Bu alandaki ilk çalışma özelliğini taşıyan bildiri, okullardaki Okul Sağlığı Hemşireliği görevine dikkat çekiyor.

Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı’ndan Jülide Gülizar Yıldırım’ın danışmanlığında araştırmasını tamamlayan Aşkın Çevirgen; “Araştırma sonuçlarının daha kapsamlı olması adına İzmir genelinde bu çalışmayı yinelemeyi planlıyoruz.” diyerek konu ile ilgili hassas olunması gerektiğinin altını çizdi. Okul Sağlığı Hemşireliği uzmanlık dalı olarak kabul edilse de toplum genelinde bu alanın önemi hakkında henüz yeterli farkındalık oluşmuş değil. Okullarda görev yapan hemşirelerinin görev tanımları acil tıbbi müdahale ve hasta bakımı süreçlerine indirgenmiş durumda. Oysa çocukların genel sağlık taramaları, aşı takipleri, sağlık konularında bilinçlendirilmeleri, çocukların sağlıklarının iyileştirilmesi ve hatta çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimlerinin takip edilmesi gibi önemli konular okul sağlığı hemşirelerinin görev tanımları içerisinde yer alıyor.

GÖREV TANIMI KAPSAMLI

Hemşire Aşkın Çevirgen tarafından Düş Mucitleri Bilim Anaokulu bünyesinde gerçekleştirilen araştırmaya yaş ortalaması 34,97 olan 35 veli katıldı. %84,4’lük bir kesimi üniversite mezunu olan velilerin okul sağlığı hemşirelerinin görev tanımları ile ilgili farkındalıkları ölçümlendi. Hemşirelerin çocukların fiziksel gelişimleri ile birlikte psikolojik gelişimlerinin de takip edilmesi velilerde soru işareti oluşturuyor. Hemşirelerin çocuklarla yakından ilgilenmesinin onları psikolojik olarak da takip edilmesi sonucuna yol açtığını ve hemşirelerin psikologlarla işbirliği yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Aşkın Çevirgen, “Hemşireler çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığı ile ilgili tüm parametreleri yakından takip etmeli. Aldığımız eğitimin kapsamı gereği görev tanımımız çok geniş, fakat maalesef ebeveynlerin bu konuda fazla bir bilgileri yok. Toplumsal sağlığın iyileştirilmesi adına tüm anaokullarında, özel ya da devlet okullarında okul sağlığı hemşirelerinin görevlendirilmesi gerekiyor” dedi.

ÖNEMİ BÜYÜK

Düş Mucitleri Bilim Anaokulu Kurucusu ve Eğitim Direktörü Arzu Hızal yapılan söyleşi sırasında ilaç kullanan çocukların ailelerine çağrıda bulundu. Hızal, “Çocukların kullandıkları ilaçların takibi, ilaçların kullanım şekillerinin belirlenmesi okul sağlığı hemşirelerinin görevleridir. Kimi zaman velilerimiz öğretmenlerimizden ilaç verilmesi ile ilgili destek isteyebiliyorlar. Fakat ilaç kullanımının ve takibinin sağlık personellerinin kontrolünde olması gerekir. İlaçların kullanımı ile ilgili velilerin eksik bilgilendirilmesi ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle anaokulumuz bünyesinde okul sağlığı hemşiremiz bulunmakta ve çocukların ilaç takibi tüm doğruluğu ile gerçekleştirilmektedir” diye konuştu. İlaç kullanımının hassas bir konu olduğunun altını çizen Arzu Hızal; söz konusu çocuklar olduğunda ilaç kullanımının öneminin bir kat daha arttığını belirtti. Düş Mucitleri Bilim Anaokulu bünyesindeki ilaç kullanan çocukları ve velilerini hemşirelere yönlendirdiklerini söyleyen Hızal, ilaç kullanımı sırasında velilerin sadece doktorların ve hemşirelerin söylemlerinden yola çıkılması gerekliliğine de değinerek; okul sağlığı hemşirelerinin okul ortamında bulaşıcı hastalıkların erken teşhis edilip önlenmesi konusunda da rolleri olduğunu ifade etti.