BANKACILIK SEKTÖRÜ VE MOBBİNG ANKETİ

İnsanlık günümüzde virüsle savaş halindeyken çalışanlar da işyeri kanseri diye adlandırılan Mobbing ,le mücadele halindeler.

Gün geçmiyor ki Mobbing ihbarı alınmadık bir sektör ve mağduriyet haberiyle karşılaşmayalım.

Son olarak da Bankacılık ve Finans Sektöründen gelen ihbarların yoğunluğuna dikkat çeken Mobbing ile Mücadele Derneği bir bildiri yayınlayarak, mağduriyetlere dikkat çekmek amacıyla bir anket düzenlediklerini ve vatandaşların, derneğin web sayfasında yer alan bu anketi doldurmalarının öneminin altını çizdi.

Derneğin bildirisi şöyle:

Küreselleşme ve dijitalleşme ile birlikte iş yaşamında yoğun bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde ilk etkilenenler de maalesef çalışanlar olmaktadır. İşyerlerinde onurlu çalışma hakkının sağlanması, çalışma barışının geliştirilmesi, çalışma yaşamının en önemli sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. İş yaşamında çalışan haklarına yönelik tehdit ve tehlikeler psiko-sosyal riskler olarak gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde iş hayatında çalışanlara ve çalışan haklarına karşı yaygın şekilde görülen tehditlerin başında psikolojik taciz; Mobbing gelmektedir. Türkiye’de ekonomide yavaşlama ve daralma yaşanması ile birlikte özellikle bankacılık sektöründe psikolojik tacizlerin yoğun olarak yaşandığına ilişkin şikayetler kamuoyunda dillendirilmekte; son zamanlarda ise bu alanda çeşitli mecralardaki yayınlarda artış olduğu gözlemlenmektedir. Para-Medya ve Mobbing ile Mücadele Derneğine çok sayıda başvuru yapılmakta, şikayetler, yakınmalar dile getirilmekte, hukuki ve psikolojik destek talep edilmektedir. Psikolojik tacizin bu sektörde hangi hususlarda yaşandığının tespit edilmesi gerektiği ve bankacılıkta psikolojik tacizin önlenmesine yönelik son zamanlarda artan bu talebin, araştırılması, analiz edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Artış gösteren bu durumun bir anket yoluyla araştırılması ve ortaya konulması için Para-Medya ve Mobbibg ile Mücadele Derneği işbirliği ile Mobbingder Ar-Ge Genel Koordinatörü Dr. Mustafa Kemal Topcu ve Finansın Perileri Aktivisti ve Para Medya Köşe Yazarı Hanife Serter’in katkılarıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Katılımcılar ankete, Mobbinle Mücadele Derneği sayfasında yer alan,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9ebGhHBLWmzQTTSdkVYwLxHqSTjufiJuMNWta_2RaA57zIw/viewform linkten ulaşabileceklerdir.

Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Saygılarımızla

İlhan İŞMAN

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı