ERMENİ SOYKIRIMI EMPERYALİST BİR YALANDIR

İzmir Düşünce Platformu yayınladığı bildiriyle Biden’ i kınadı.

Kısa adı İZDÜP olan platform, Biden’ in seçim vaadi olarak kamuoyuna sunduğu iddiaların bilimsel ve tarihi gerçeklerden uzak, hukuksuz ve mesnetsiz olduğunu, bunun Türk Milletini, karalamaya ve baskı altına almaya çalışan bir siyasetin ürünü ve kabul edilemez olduğu görüşünde.

Bildirinin tam metni şöyle:

Kamuoyuna Duyurulur...

ABD Başkanı Joe Biden’ in tarihi gerçekleri hiçe sayan ve bir sene öncesinden bir seçim vaadi olarak kamuoyuna sunduğu ve 24 Nisan 2021 tarihli konuşmasında dile getirdiği, sözde Ermeni soykırımını tanıdığını belirttiği açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

1915 yılı bir savaş dönemidir. Bu dönemde yaşananları anlamaya ve anlatmaya yetecek yeterince kaynak bulunmaktadır. Dönemin kaynakları Ermenistan, Türkiye, Fransa Rusya ve İngiltere’de mevcuttur. Yaşanan olayların sebepleri ve safahatı, tarihi arşivlerde yer almaktadır.Bütün ülkelerde birincil kaynaklara ulaşıldığında bilgi ve belgeler gerçeği ortaya koyacaktır.

Bu bir soykırım değildir. Uluslararası hukukun da tanımladığı soykırım kapsamında değerlendirilecek bir durum değildir. Durum savaş ortamında bir güvenlik sorunu, ordunun hareket alanındaki bölgelerde orduyu ve güvenliği tehdit eden unsurlara mani olmaktır.

Soykırım bir insanlık suçudur. Bunun suçunu yüklenecek son topluluk Türklerdir. Bu suçun olay ve olgusu mutlaka tespit edilmelidir. Çünkü hukuki sonuçları da olan bir suçtur. Mutlaka bağımsız uzmanlar ve mahkemeler nezdinde tespit edilmesi gerekmektedir. Hukuken "soykırım" olarak tanımlanmayan bir olay için siyaseten "soykırım" olarak nitelendirmek yapılabilecek en büyük iftiradır. Daha büyük anlaşmazlıkların da başlatılması demektir.

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) "Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” sözleriyle ilgili ‘Perinçek-İsviçre’ davasında aldığı karar, tarihin ve hukukun siyasi amaçlarla istismarına gereken cevabı vermesi bakımından önemli bir dönüm noktasıdır.

İçte ve dışta siyasî amaçlar için yapılan ve çarpıtılmış ve de uydurulmuş sözde Ermeni Soykırımı açıklamaları ile birlikte İstanbul için kullanılan “Konstantinapol” ifadeleri kabul edilemez.

Tarihçiler ve uzmanların görüşü dışında alınan her türlü karar siyasidir. Diaspora ve seçmenleri için yapılan konuşmaların gerçeklikle alakası yoktur. Siyasilerin görevi bu gerçeğin tespit edilmesi olmalıdır. Tek başlarına şahsi görüş ve kanaatleri ile oluşturulan “Soykırım Yalanı” barışa vurulmuş büyük bir darbedir.

En başından beri haklının yanında yer alan ve var olduğu günden bu güne ezilen milletlerin umudu olan Asil Türk Milletini, karalamaya ve baskı altına almaya çalışan siyasi amaçlarla içte ve dışta yapılan sözde Ermeni soykırımı açıklamalarını şiddetle kınıyor ve bu açıklamaları kabul etmediğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.

Saygılarımızla.

İZMİR DÜŞÜNCE PLATFORMU